The story of CSA Green Radish!

We are continuing to share your #CSAStory with CSA Green Radish, the polish member of Zielona rzodkiewka!

EN version:

“As well as food, my CSA group also brings hope, because we can decide where our food comes from and have full confidence in its producers. By working directly with a farmer whose farm is certified organic, we are assured that we are buying healthy produce, without the harmful substances commonly used in conventional farming. We are assured that it is real, nutritious food and not water with added fertilisers and poisons. Thanks to the rws group, we have regained hope that the quality of our food depends on us. We do not have to be decided by big, powerful players who dictate on a large scale what is profitable and what is not. With the rws group, we have real influence over a specific piece of land and trust that our farmer can grow it well. By working with us, she can look after the soil, protect biodiversity and also experiment with different species, which in turn is an investment in resilience to changing climatic conditions.”

Author: Małgorzata Zawilska-Rospędek, member of CSA Green Radish.
Gosia also runs her blog Engineer in Green Glasses (Inżynier w zielonych okularach), she was actually the initiator of this CSA.

 

PL version:

“Moja grupa rws oprócz żywności niesie też nadzieję, ponieważ możemy decydować, skąd pochodzi nasza żywność i mieć pełne zaufanie do jej producentów. Dzięki bezpośredniej współpracy z rolniczką, której gospodarstwo ma certyfikat ekologiczny, mamy pewność, że kupujemy zdrowe produkty, bez szkodliwych substancji, używanych powszechnie w rolnictwie konwencjonalnym. Mamy pewność, że jest to prawdziwe, odżywcze jedzenie, a nie woda z dodatkiem nawozów i trucizn. Dzięki grupie rws odzyskaliśmy nadzieję, że jakość naszej żywności zależy od nas. Nie muszą o nas decydować wielcy, silni gracze, którzy na szeroką skalę dyktują, co się opłaca, a co nie. Dzięki grupie rws mamy realny wpływ na konkretny kawałek ziemi i zaufanie, że nasza rolniczka może dobrze go uprawiać. Dzięki współpracy z nami może ona zadbać o glebę, chronić bioróżnorodność, a także eksperymentować z różnymi gatunkami, co z kolei jest inwestycją w odporność na zmieniające się warunki klimatyczne.”

autorka: Małgorzata Zawilska-Rospędek, członkini RWS Inżynier w zielonych okularach, jakby się dało podlinkować, to Gosia też prowadzi swojego bloga Inżynier w zielonych okularach to ona w zasadzie była inicjatorką naszego RWSu

Categories
Archives